[:pl]Godziny zajęć w Polskiej Szkole Sobotniej w Brisbane:

 

Pierwszy blok lekcyjny:  9.00am – 10.30am
Przerwa:                           10.30am – 10.45am
Drugi blok lekcyjny:        10.45am – 12.00pm

 

Daty zajęć w roku 2020:

 

Pierwszy kwartał:     01/02/2020 do 28/03/2020

Drugi kwartał:            02/05/2020 do 27/06/2020

Trzeci kwartał:          18/07/2020 do 12/09/2020

Czwarty kwartał:       10/10/2020 do 05/12/2020

 

Sprawne funkcjonowanie Polskiej Szkoły w dużej mierze zależy od zaangażowania Rodziców.

Każda rodzina proszona jest o pomoc w sprzątaniu Szkoły oraz obsłudze kawiarenki, której cały dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie naszej Szkoły. Więcej informacji na ten temat w REGULAMINIE SZKOŁY.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w:

– sprzątaniu Szkoły (jedno sprzątanie w ciągu roku na rodzinę, w soboty w czasie zajęć, zapewniamy sprzęt do sprzątania, dostępne daty w REJESTRACJI ONLINE

– obsłudze kawiarenki (dwa razy w ciągu roku szkolnego na rodzinę, w niedzielę w godzinach 9.30 – 11.30, prosimy o przyniesienie ciasta – lub dwóch! – na sprzedaż, dostępne daty w REJESTRACJI ONLINE

góry bardzo dziękujemy za pomoc w zbieraniu funduszy i utrzymaniu szkoły!

 

RELIGIA:

Polska Szkoła współpracuje z Kościołem Matki Boskiej Zwycięzkiej Bowen Hills. Z tego względu w każdej klasie, oprócz klasy maturalnej i przedszkola (dzieci z przedszkola mogą uczestniczyć w zajęciach religii z klasą 0-1, według życzenia rodziców), raz w miesiącu, odbywa się religia, w godzinach 9:00 – 9:45, a uczniowie i rodzice/ opiekunowie zaproszeni są na szkolną Mszę Świętą dwa razy w roku (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego). Udział w religii nie jest obowiązkowy.

Daty religii w pierwszym kwartale:

 [:en]Timetables at Brisbane Polish School:

 

Lesson 1:  9.00am – 10.30am
Break:       10.30am – 10.45am
Lesson 2: 10.45am – 12.00pm

 

Term dates for year 2020:

 

Term one:     01/02/2020 till 28/03/2020

Term two:     02/05/2020 till 27/06/2020

Term three:   18/07/2020 till 12/09/2020

Term four:     10/10/2020 till 05/12/2020

 

Smooth running of Brisbane Polish School depends on parents’ involvement.

Each family is kindly requested to help with School’s cleaning and cake sale. All income from cake sale goes directly to our School. More info in SCHOOL RULES AND REGULATIONS.

We kindly ask parents for their help with:

cleaning (one cleaning per family, on Saturdays during class times, all equipment will be provided, available dates in the ONLINE REGISTRATION)

cake sale (two cake sales per family, on Sundays 9.30am – 11.30am, please bring a cake (or two) for sale, available dates in the ONLINE REGISTRATION)

Thank you in advance for your help in raising funds and maintaining Brisbane Polish School!

 

RELIGIOUS EDUCATION:

Brisbane Polish School cooperates with Our Lady of Victories Church in Bowen Hills. Due to this agreement, each class, except for seniors and kindy (children from kindy are welcome to take part in religious education with class 0-1, if their parents wish for them to do so) will have religious education once a month (9.00am till 9.45am). Parents and carers are also invited to take part in whole school’s mass twice a year (first and last day of school). Religious education IS NOT obligatory.

Dates for religious education in term one:

 

 [:]