[:pl]Zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej odbywają się w soboty między 9:00 a 12:00 i są prowadzone w przyjaznej atmosferze. Są miejscem spotkań, gdzie przez zabawę i z użyciem ciekawych metod nauczania, dzieci uczą się języka, historii, geografii i poznają polską kulturę.

Koszt lekcji zapoznawczej to $35 .

————————————————————————————

♥ Promocja ♥

($35)

Lekcja zapoznawcza za darmo. Zgłoś swoje dziecko dzisiaj – ilość miejsc ograniczona!

ZAPISY ONLINE

—————————————————————————–

Można dołączyć w każdą sobotę!

Dzieci do szkoły można zapisać w każdą sobotę roku szkolnego.

Dobra znajomość języka polskiego pozwoli Twoim dzieciom zdać maturę z języka polskiego w Australii i uzyskać dodatkowe punkty w drodze na wymarzony uniwersytet! Zadbaj o ich przyszłośćWięcej o egzaminie tutaj.W naszej szkole przygotowujemy młodzież do tego egzaminu.

Pytania prosimy kierować do Kierownika Szkoły na adres principal@brisbanepolishschool.org.au lub do Prezesa na adres president@brisbanepolishschool.org.au .

Klasy

Lekcje prowadzone są w  klasach:

 • Klasa Przedszkolna: dla dzieci od ok 3 roku życia
 • Klasa 0-1: dzieci w wieku ok 5-6 lat
 • Klasa 2: dzieci w wieku ok 7 lat
 • Klasa 3-4: dzieci w wieku ok 8-9 lat
 • Klasa 5-6: dzieci w wieku ok 10 lat wzwyż
 • Klasa Gimnazjalno-Maturalna: młodzież w wieku od 11 lat przygotowująca się do egzaminu z języka polskiego na koniec Year 12

Granice wiekowe w poszczególnych klasach są płynne, decyzję o przydziale do odpowiedniej klasy podejmujemy w oparciu o wiek dziecka, poziom znajomości języka polskiego oraz konsultację z nauczycielem prowadzącym oraz rodzicem.

Program nauczania

Program nauczania przygotowany jest specjalnie na potrzeby Polskiej Szkoły w Brisbane, zgodnie z wymaganiami zarówno australijskiego, jak i polskiego Ministerstwa Edukacji. Dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych i zdolności językowych dzieci. Za program nauczania odpowiedzialna jest  Katarzyna Kucharz.

Opłaty

Szkoła jest instytucją społeczną i niedochodową, za naukę pobierane są opłaty, które pokrywają część kosztów utrzymania szkoły. Rodzice proszeni są także o wspieranie imprez organizowanych przez naszą placówkę lub dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli z jakiegoś powodu nie mogą wziąć udziału w akcjach. O szczegółach opowiemy przy naszym spotkaniu!

Opłaty za rok szkolny 2018

Ilość dzieci w szkole Za półrocze Za rok
1 $290 $560
2 $522 $1,044
3 $740  $1,460

Dodatkowo: $20 za szkolną koszulkę (opłata od dziecka).

Opłaty pobierane są w ciągu dwóch pierwszych tygodni I i III kwartału. Opłat należy dokonywać osobiście u Skarbnika lub na konto Szkoły (przy dokonywaniu wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka).

Name of account: Polish School Committee
Westpac
BSB: 034 034
Account number: 16-9264

 

Strefa rodzica

[:en]Polish Saturday School runs on Saturdays between 9.00am and 12.00pm. We aim to provide a happy and safe environment for children to learn polish language, history, geography and culture.

Trial lesson $35 .

————————————————————————————

♥ Offer ♥

($35)

Free trial lesson. Sign up your child today – only limited spaces available!

SIGN UP ONLINE

—————————————————————————–

You can join us every Saturday!

You can come in and join us every Saturday, please sign up online first and choose your prefered date.

Good knowleadge of polish language will enable your child to prepare for Senior External Examination in Australia, which will give them extra points to go towards their final score and help them progress to the University of their choice! Think about their future now. More information about this exam here. We offer tutoring for year 10-12 students to prepare them for this exam.

If you have any questions, please do not hesitate to contact School’s principal Magdalena Aksu at principal@brisbanepolishschool.org.au or School’s President at president@brisbanepolishschool.org.au .

Classes:

There are six seperate classes to choose from:

 • Kindy: from around 3 years of age
 • Class 0-1: around 5-6 years old
 • Class 2: around 7 years old
 • Class 3-4: around 8-9 yeras old
 • Class 5-6: aeound 10 years old and above
 • Senior External Examination Class: 11 years old and above preparing for the exam

The choice of the most suitable class for your child is based on their age, as well as level of polish language knowleadge and teacher’s and parents’ recommendations.

Curriculum

The curriculum was prepared especially for Polish Saturday School, in accordance with recommendation of both australian and polish ministry of education. We adjust our learning program to the needs of different age groups as well as the level of polish language knowleadge in the classroom.Our curriculum is prepared and implemented by Kasia Kucharz.

Fees

Brisbane Polish School is an not-for-profit organisation, we require parents to pay School fees to partialy cover our expenses, including teachers’ wages. Parents and carers are also encuraged to take part in School’s fundrising events, or to donate money if they can not take part in such events. More information will be provided during your first visit to the School!

School’s fees for 2019

Number of children at School Per semester Annually
1 $290 $560
2 $522 $1,044
3 $740  $1,460

Additionally: one of payment of $20 for mandatory School’s polo T-shirt.

Fees are collected in the first two weeks of each Semester. You can pay directly to the Treasurer or credit amount due to School’s Bank Account, quoting child’s name and surname for reference.

Name of account: Polish School Committee
Westpac
BSB: 034 034
Account number: 16-9264

 

Parents portal

[:]