Wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP

29/11/18

Drodzy Rodzice oraz Rado Pedagogiczna Szkoły, bardzo miło nam oświadczyć iż właśnie otrzymaliśmy wsparcie finasowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. w kategorii: „opłaty za wynajem lokalu dla Szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy”.

Jest to niesamowita pomoc dla naszej Szkoły za którą bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów i nauczycieli Szkoły.