Wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP

Thursday November 29th, 2018

Drodzy Rodzice oraz Rado Pedagogiczna Szkoły, bardzo miło nam oświadczyć iż właśnie otrzymaliśmy wsparcie finasowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. w kategorii: “opłaty za wynajem lokalu dla Szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy”.

Jest to niesamowita pomoc dla naszej Szkoły za którą bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów i nauczycieli Szkoły.